m.s. Origo.  Home away from home
Polar Bear (Ijsbeer)
Walrus (Walrus)
Fulmar (Noordse Stormvogel)
Bearded Seal (Baardrob)
Kittiwake (Drieteenmeeuw)
Svalbard Reindeer (Spitsbergen Rendier)
Arctic Tern (Noordse Stern)
Little Auk (Kleine Alk)
Ivory Gull (Ivoormeeuw)
Glaucos Gull (Grote Burgemeester)
Arctic Fox (Poolvos)
Brünnichs Guillemoit (Kortbekzeekoet)
Common Eider (Eidereend)
Walrus (Walrus)
Brünnichs Guillemoit (Kortbekzeekoet)
Brünnichs Guillemoit (Kortbekzeekoet)
Polar Bear (Ijsbeer)
Ivory Gull (Ivoormeeuw)
Common Eider (Eidereend)
Glaucos Gull (Grote Burgemeester)
Bearded Seal (Baardrob)
Brünnichs Guillemoit (Kortbekzeekoet)
Little Auk (Kleine Alk)
Common Eider (Eidereend)